ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออก

ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออก 

 เผยเเพร่: 2021-05-05  |  อ่าน: 94 ครั้ง

 

วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออกประเภทกุ้งกุลาดำมีชีวิตเพื่อทำพันธุ์ จำนวน 24 กล่อง ปริมาณ  112 ตัว ส่งออกไปยังประเทศศรีลังกา เที่ยวบินที่ FD/6005 ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงตามใบอนุญาตส่งออก จึงตรวจปล่อยอนุญาตให้ส่งออกต่อไป