ตรวจสอบชนิดสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าทางตู้คอนเทนเนอร์

ตรวจสอบชนิดสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าทางตู้คอนเทนเนอร์ .. [2020-08-05 ] ตรวจสอบชนิดสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าทางตู้คอนเทนเนอร์ .. [2020-08-03 ] ประชาสัมพันธ์ บัญชีรายชื่อโรคกักกันสัตว์นำเข้าของสาธารณรัฐประชาชนจีน.. [2020-08-03 ] ตรวจสอบชนิดสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าทางตู้คอนเทนเนอร์ .. [2020-07-23 ] อายัดสินค้าสัตว์น้ำตีกลับ .. [2020-07-17 ] ประชาสัมพันธ์การประชุมผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting สำหรับผู้ประกอบการที.. [2020-06-25 ] ตรวจสอบชนิดสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าทางตู้คอนเทนเนอร์ .. [2020-06-25 ] ตรวจสอบชนิดสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าทางตู้คอนเทนเนอร์ .. [2020-06-10 ] ข้อมูลรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) .. [2019-08-29 ] ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่อง การเปิดให้บริการร.. [2018-06-20 ]
อ่านทั้งหมด 

ตรวจสอบชนิดสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าทางตู้คอนเทนเนอร์  

 เผยเเพร่: 2018-06-20  |  อ่าน: 60 ครั้ง

 

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต2(กรุงเทพมหานคร)
ได้ดำเนินการเปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าทางตู้คอนเทนเนอร์ ภายใต้หลักการบริหารจัดการความเสี่ยง(Smart FSW)ผ่านระบบ Fisheries Single Window(FSW) ณ.เทอร์มินอล 1 ของบริษัท นันท์สถิตย์ จำกัด เลขที่ใบอนุญาตให้นำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ10401100116304500 ชนิดสินค้า Nototodarus sloanii ปลาหมึกกล้วย (Nototodarus sloanii) ทั้งตัว แช่แข็ง จำนวน 61,380.000 กิโลกรัม จากประเทศต้นกำเนิด นิวซีแลนด์