ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกําหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทย ที่ประสงค์จะเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2560

ประชาสัมพันธ์การประชุมผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting สำหรับผู้ประกอบการที.. [2020-06-25 ] ตรวจสอบชนิดสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าทางตู้คอนเทนเนอร์ .. [2020-06-25 ] ตรวจสอบชนิดสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าทางตู้คอนเทนเนอร์ .. [2020-06-10 ] ข้อมูลรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) .. [2019-08-29 ] ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่อง การเปิดให้บริการร.. [2018-06-20 ] ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกําหนดท่าเท.. [2018-05-25 ] การกรอกข้อมูลการทำการประมงในใบขออนุญาตนำเข้า.. [2018-05-09 ] รายงานวิเคราะห์เส้นทางสัตว์น้ำ.. [2018-02-28 ] คู่มือองค์ความรู้ : แนวทางการตรวจเรือประมงต่างประเทศ (ประเภทเรือขนถ่า.. [2018-02-27 ]

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกําหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทย ที่ประสงค์จะเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 

 เผยเเพร่: 2018-02-27  |  อ่าน: 466 ครั้ง