วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตวน้ำ เขต 3 (สงขลา) ทำการควบคุมการขนถ่ายปลาทูน่าแบบเทกองจากเรือขนถ่ายสัตว์น้ำต่างประเทศ ณ ท่าเรือน้ำลึกสงขลา ของเรือ SEA PEARL I สัญชาติ PANAMA

ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 17 มกราคม 2564 สำนักงานตรวจประม.. [2021-01-17 ] ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 16 มกราคม 2564 สำนักงานตรวจประม.. [2021-01-16 ] ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 16 มกราคม 2564 สำนักงานตรวจประม.. [2021-01-16 ] ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 15 มกราคม 2564 สำนักงานตรวจประม.. [2021-01-15 ] วันที่ 14 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจประมงท่าเรือน้ำลึกสงขลา ส.. [2021-01-15 ] ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 14 มกราคม 2564 สำนักงานตรวจประม.. [2021-01-14 ] ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 14 มกราคม 2564 สำนักงานตรวจประม.. [2021-01-14 ] วันที่ 14 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจประมงท่าเรือน้ำลึกสงขลา ส.. [2021-01-14 ] วันที่ 13 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจประมงท่าเรือน้ำลึกสงขลา ส.. [2021-01-14 ] ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 13 มกราคม 2564 สำนักงานตรวจประม.. [2021-01-13 ]
อ่านทั้งหมด 

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตวน้ำ เขต 3 (สงขลา) ทำการควบคุมการขนถ่ายปลาทูน่าแบบเทกองจากเรือขนถ่ายสัตว์น้ำต่างประเทศ ณ ท่าเรือน้ำลึกสงขลา ของเรือ SEA PEARL I สัญชาติ PANAMA  

 เผยเเพร่: 2021-01-13  |  อ่าน: 80 ครั้ง