วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตวน้ำ เขต 3 (สงขลา) ทำการควบคุมการขนถ่ายปลาทูน่าแบบเทกองจากเรือขนถ่ายสัตว์น้ำต่างประเทศ ณ ท่าเรือน้ำลึกสงขลา ของเรือ SEA PEARL I สัญชาติ PANAMA

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 3 (สงขลา) สังกัดกองตรว.. [2020-09-25 ] วันที่ 24 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตวน้ำ เขต.. [2020-09-25 ] วันที่ 23 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตวน้ำ เขต.. [2020-09-24 ] เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 3 (สงขลา) สังกัดกองตร.. [2020-09-23 ] เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 3 (สงขลา) สังกัดกองตร.. [2020-09-22 ] เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 3 (สงขลา) สังกัดกองตรว.. [2020-09-21 ] เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 3 (สงขลา) สังกัดกองตรว.. [2020-09-19 ] เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 3 (สงขลา) สังกัดกองตรว.. [2020-09-18 ] เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 3 (สงขลา) สังกัดกองตรว.. [2020-09-16 ] วันที่ 15 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตวน้ำ เข.. [2020-09-16 ]
อ่านทั้งหมด 

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตวน้ำ เขต 3 (สงขลา) ทำการควบคุมการขนถ่ายปลาทูน่าแบบเทกองจากเรือขนถ่ายสัตว์น้ำต่างประเทศ ณ ท่าเรือน้ำลึกสงขลา ของเรือ SEA PEARL I สัญชาติ PANAMA  

 เผยเเพร่: 2020-09-16  |  อ่าน: 36 ครั้ง