การขายทดอตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดของด่านตรวจประมงปัตตานี


[2023-05-29] จดหมายข่าวประจำสำนักงานด่านตรวจประมงสะเดา.. [2023-05-25] ข่าวสารประจำวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2566.. [2023-05-25] การจัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองตัวชี้วัดและผลการประเมินการปฏิบัติราชกา.. [2023-05-24] ข่าวสารประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2566.. [2023-05-24] ข่าวสารสำนักงานตรวจประมงท่าเรือน้ำลึก ระหว่างวันที่ 18-23 พฤษภาคม 2566.. [2023-05-23] จดหมายข่าวสำนักงานตรวจประมงสะเดา ประจำวันที่ 15-20 พฤษภาคม.. [2023-05-23] จดหมายข่าวสำนักงานตรวจประมงปาดังเบซาร์ ประจำวันที่ 20-22 พฤษภาคม.. [2023-05-22] จดหมายข่าวฉบับที่ 13 ประจำวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2566.. [2023-05-22] ตรวจติดตามช่องทางการกระจายสินค้าปลาดุกอัฟริกันมีชีวิต.. [2023-05-19] เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในสังกัดกรมประ.. อ่านทั้งหมด