การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


ด้วยศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา) จะทำการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 14 รายการ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เริ่มลงทะเบียน 10.00 น. – 10.30 น. และเริ่มทำการประมูลเวลา 11.00 น. – 12.00 น. ณ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา) เลขที่ 10 หมู่ 8 ตำบลพะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100 ผู้ใดมีความประสงค์จะประมูลซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวให้ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ตามสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หรือโทรศัพท์หมายเลข 0 7432 1945 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา) จะทำการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 14 รายการ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เริ่มลงทะเบียน 10.00 น. – 10.30 น. และเริ่มทำการประมูลเวลา 11.00 น. – 12.00 น. ณ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา) เลขที่ 10 หมู่ 8 ตำบลพะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100 ผู้ใดมีความประสงค์จะประมูลซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวให้ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ตามสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หรือโทรศัพท์หมายเลข 0 7432 1945 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป