การตรวจสอบ และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการขายปัจจัยการผลิตที่ถูกกฏหมาย


การตรวจสอบ และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการขายปัจจัยการผลิตที่ถูกกฏหมาย 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


ในวันที่ 12 มกราคม 2566 นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา) พร้อมด้วยนางเสาวนีย์ สาลีโท  ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนางธัญสชา แรกจำนงค์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ได้เดินทาไปในพื้นที่ใน อำเภอสทิงพระ และอำเภอระโนด  จังหวัดสงขลา เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการขายปัจจัยการผลิตที่ถูกกฏหมาย สำหรับร้านขายปัจจัยการผลิตทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย