รายงานการแจ้งเข้า-ออก ของเรือประมง วันที่ 2 มกราคม 2566


รายงานการแจ้งเข้า-ออก ของเรือประมง วันที่ 2 มกราคม 2566 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค