ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้ประสบภัย และขอแสดงความอาลัยแก่ผู้เสียชีวิต เหตุการณ์ เรือประมงอับปาง ในพื้นที่จังหวัดสงขลา


ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้ประสบภัย และขอแสดงความอาลัยแก่ผู้เสียชีวิต เหตุการณ์ เรือประมงอับปาง ในพื้นที่จังหวัดสงขลา 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


ในวันที่ 22 ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกสงขลา พร้อมชุดสหวิชาชีพ เข้าแสดงความเสียใจพร้อมมอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิต จากเหตุการณ์เรือประมง ชื่อ ทรัพย์สุนันท์ อับปาง เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ทั้ง 3 ราย ณ วัดโรงวาส ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา และในวันที่ 23 ธันวาคม  2565 ได้เข้าเยี่ยมผู้ประสบภัยที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว สัญชาติกัมพูชา จำนวน 1 ราย พร้อมมอบกระเช้าเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับลูกเรือรายดังกล่าว ณ โรงพยาบาลสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ในโอกาสนี้ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกสงขลา ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้ประสบภัย และขอแสดงความอาลัยต่อผู้ที่จากไป