การเข้าควบคุมการขนย้านและตรวจสอบการกักกันกุ้งขาวมีชีวิต ณ สถานกักกันสัตว์น้ำ


[2023-06-08] ประชุมกลุ่มย่อยของสำนักงานด่านตรวจประมงท่าเรือน้ำลึก.. [2023-06-08] ผลการปฏิบัติงานโดยรวมของ ศบป. 8 (สงขลา).. [2023-06-07] จดหมายข่าวประจำสำนักงานด่านตรวจประมงท่าเรือน้ำลึกในช่วงวันที่ 29 พ.ค... [2023-06-07] Inspection "ตรวจสอบร้านค้าปัจจัยการผลิตในพื้นที่อำเภอควนเนียง และอำเภอ.. [2023-06-06] สร้างวินัยอย่างไรให้ทำงานอย่างมีความสุข "คนสำราญงานสำเร็จ".. [2023-06-06] จดหมายข่าวประจำสำนักงานตรวจประมงสะเดา และสำนักงานตรวจประมงปาดังเบซาร์ใ.. [2023-06-02] วันต้นไม้ประจำชาติ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจป.. [2023-06-01] ร่วมตรวจป้องกันการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์สัตว์น้.. [2023-06-01] ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิ.. [2023-06-01] ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิ.. อ่านทั้งหมด 

การเข้าควบคุมการขนย้านและตรวจสอบการกักกันกุ้งขาวมีชีวิต ณ สถานกักกันสัตว์น้ำ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

ในวันที่ 8 ธันวาคม 2565 นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา) พร้อมด้วยนางสาวชิดชนก บุญโกย และนางเสาวนีย์ สาลีโท ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ ได้ไปตรวจติดตามการควบคุมการขนย้ายและตรวจสอบการกักกันกุ้งขาวมีชีวิต ณ สถานกักกันสัตว์น้ำ บริษัท ท๊อปเจน อควาคัลเจอร์ จำกัด ในพื้นที่ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ซึ่งจากการตรวจสอบทางบริษัทฯ ได้มีการนำเข้ากุ้งขาว (Litopenaeus vannamai) ระยะ PL จากประเทศเม็กซิโก เป็นไปอย่างถูกต้องทั้งปริมาณ และชนิด สำหรับพื้นที่ ที่ใช้ในการกักกันเป็นไปตามหลักสุขอนามัย (bio-security)