กิจกรรม 5 ส. ประจำสัปดาห์ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกสงขลา


[2023-06-08] ประชุมกลุ่มย่อยของสำนักงานด่านตรวจประมงท่าเรือน้ำลึก.. [2023-06-08] ผลการปฏิบัติงานโดยรวมของ ศบป. 8 (สงขลา).. [2023-06-07] จดหมายข่าวประจำสำนักงานด่านตรวจประมงท่าเรือน้ำลึกในช่วงวันที่ 29 พ.ค... [2023-06-07] Inspection "ตรวจสอบร้านค้าปัจจัยการผลิตในพื้นที่อำเภอควนเนียง และอำเภอ.. [2023-06-06] สร้างวินัยอย่างไรให้ทำงานอย่างมีความสุข "คนสำราญงานสำเร็จ".. [2023-06-06] จดหมายข่าวประจำสำนักงานตรวจประมงสะเดา และสำนักงานตรวจประมงปาดังเบซาร์ใ.. [2023-06-02] วันต้นไม้ประจำชาติ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจป.. [2023-06-01] ร่วมตรวจป้องกันการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์สัตว์น้.. [2023-06-01] ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิ.. [2023-06-01] ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิ.. อ่านทั้งหมด 

กิจกรรม 5 ส. ประจำสัปดาห์ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกสงขลา 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

ในวันที่ 7 ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกสงขลา สังกัด ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา) ร่วมกันพัฒนาสำนักงานและบริเวณจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าเมืองสงขลา ประจำสัปดาห์ เพื่อให้อาคารสำนักงานทั้ง 2 จุด มีความสะอาดเรียบร้อย พร้อมต่อการให้บริการประชาชน ผู้ประกอบการประมง และผู้มาเยือนทุกท่าน