การตรวจสอบร้านค้าและปัจจัยการผลิตพร้อมตรวจสอบเรือประมงที่ขอปิดสัญญาณในพื้นที่จังหวัดสงขลา


[2023-01-25] การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด.. [2023-01-16] รายงานผลการปฏิบัติงานรอบวันที่ 1-15 มกราคม 2566.. [2023-01-16] จดหมายข่าวศบป.8 ฉบับที่ 5 ประจำวันที่ 1-16 มกราคม 2566.. [2023-01-12] การตรวจสอบ และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการขายปัจจัยการผลิตท.. [2023-01-02] รายงานการแจ้งเข้า-ออก ของเรือประมง วันที่ 2 มกราคม 2566.. [2023-01-02] ข่าวประชาสัมพันธ์ผลการปฎิบัติงานรอบ วันที่ 16-31 ธันวาคม 2565.. [2022-12-23] ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้ประสบภัย และขอแสดงความอาลัยแก่ผู้เสียชีว.. [2022-12-22] การตรวจประเมินท่าเทียบเรือประมง ประจำเดือน ธันวาคม 2565.. [2022-12-16] รายงานผลการปฏิบัติงาน วันที่ 1-15 ธันวาคม 2565.. [2022-12-16] จดหมายข่าว ฉบับที่ 3 ประจำเดือนธันวาคม 2565 งวดวันที่1-16 ธันวาคม 2565.. อ่านทั้งหมด 

การตรวจสอบร้านค้าและปัจจัยการผลิตพร้อมตรวจสอบเรือประมงที่ขอปิดสัญญาณในพื้นที่จังหวัดสงขลา 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


เมื่อวันที่18 พฤษจิกายน 2565 นางเสาวนีย์ สาลีโท นางสาวกิตติมา เพชรแท้ และนายชวนนท์ กัลยา ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ ได้เดินทางไปในพื้นที่จังหวัดสงขลาในการตรวจตรวจสอบเรือประมงที่ขอปิดสัญญาณอุปกรณ์ระบุตำแหน่งเรือชั่วคราว ซึ่งเป็นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันของเจ้าหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนหมุนเวียนให้สามารถทำงานได้เมื่อบุคลากรไม่เพียงพอ