รายงานข่าวการเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ


[2023-01-25] การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด.. [2023-01-16] รายงานผลการปฏิบัติงานรอบวันที่ 1-15 มกราคม 2566.. [2023-01-16] จดหมายข่าวศบป.8 ฉบับที่ 5 ประจำวันที่ 1-16 มกราคม 2566.. [2023-01-12] การตรวจสอบ และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการขายปัจจัยการผลิตท.. [2023-01-02] รายงานการแจ้งเข้า-ออก ของเรือประมง วันที่ 2 มกราคม 2566.. [2023-01-02] ข่าวประชาสัมพันธ์ผลการปฎิบัติงานรอบ วันที่ 16-31 ธันวาคม 2565.. [2022-12-23] ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้ประสบภัย และขอแสดงความอาลัยแก่ผู้เสียชีว.. [2022-12-22] การตรวจประเมินท่าเทียบเรือประมง ประจำเดือน ธันวาคม 2565.. [2022-12-16] รายงานผลการปฏิบัติงาน วันที่ 1-15 ธันวาคม 2565.. [2022-12-16] จดหมายข่าว ฉบับที่ 3 ประจำเดือนธันวาคม 2565 งวดวันที่1-16 ธันวาคม 2565.. อ่านทั้งหมด 

รายงานข่าวการเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.30 น. พลเรือโท จรัสเกียรติ ไชยพันธุ์ ผู้อำนวยการ ศรชล. ภาค 2 /ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบเรือประมงของเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพ ณ จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าเมืองสงขลา ตลอดจนร่วมรับฟังปัญหา และอุปสรรค พร้อมทั้งให้ปรึกษา ข้อเสนอแนะแก่เจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน