ประชุมกลุ่มย่อยประจำเดือนและพัฒนาสำนักงานบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันเกิดกรมประมงครบรอบ 96 ปี


[2022-11-30] รายงานผลการแจ้งเข้า-ออกของเรือประมง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565.. [2022-11-28] รายงานผลการตรวจประเมินท่าเทียบเรือประมง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565.. [2022-11-27] รายงานการแจ้งเข้า-ออก ของเรือประมง วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565.. [2022-11-25] รายงานผลการแจ้งเข้า–ออก เรือประมง ช่วงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565.. [2022-11-22] รายงานผลการแจ้งเข้า-ออกของเรือประมง วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565.. [2022-11-19] การตรวจสอบร้านค้าและปัจจัยการผลิตพร้อมตรวจสอบเรือประมงที่ขอปิดสัญญาณใน.. [2022-11-16] รายงานผลการปฏิบัติงาน วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2565.. [2022-11-15] #จดหมายข่าวศบป.8 ฉบับที่ 1 ประจำวันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน 2565.. [2022-11-14] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนัก.. [2022-11-14] รายงานผลการแจ้งเข้า-ออกของเรือประมง วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565.. อ่านทั้งหมด 

ประชุมกลุ่มย่อยประจำเดือนและพัฒนาสำนักงานบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันเกิดกรมประมงครบรอบ 96 ปี 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


-ในวันที่ 21 กันยายน 2565 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกสงขลา สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา) ได้มีการจัดประชุมกลุ่มย่อยประจำเดือนเพื่อติดตามการทำงาน รับฟัง ปัญหาอุปสรรคในการทำงาน และร่วมแสดงความคิดเห็นวางแผนในการเตรียมงานทำบุญสำนักงานประจำปีที่จะจัดขึ้นในวันที่ 29 กันยายน 2565 และได้ร่วมกันพัฒนาสำนักงานประจำสัปดาห์พร้อมกันนี้ถือเป็นโอกาสในการบำเพ็ญประโยชน์ในวันครบรอบวันเกิดกรมประมงเป็นปีที่ 96 ให้เป็นองค์กรที่พร้อมบริการประชาชน น่าอยู่เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดตา ตั้งแต่ภายนอกสำนักงานจนถึงในสำนักงาน
-ตามสโลแกน บ้านน่าอยู่ สำนักงานสะอาด สร้างจิตสำนึก ฝึกเป็นนิสัย ใส่ใจ 5ส .