การแจ้งเข้า–ออก ของเรือประมงในพื้นที่จังหวัดสงขลา วันที่ 12 กันยายน 2565


[2022-11-30] รายงานผลการแจ้งเข้า-ออกของเรือประมง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565.. [2022-11-28] รายงานผลการตรวจประเมินท่าเทียบเรือประมง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565.. [2022-11-27] รายงานการแจ้งเข้า-ออก ของเรือประมง วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565.. [2022-11-25] รายงานผลการแจ้งเข้า–ออก เรือประมง ช่วงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565.. [2022-11-22] รายงานผลการแจ้งเข้า-ออกของเรือประมง วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565.. [2022-11-19] การตรวจสอบร้านค้าและปัจจัยการผลิตพร้อมตรวจสอบเรือประมงที่ขอปิดสัญญาณใน.. [2022-11-16] รายงานผลการปฏิบัติงาน วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2565.. [2022-11-15] #จดหมายข่าวศบป.8 ฉบับที่ 1 ประจำวันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน 2565.. [2022-11-14] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนัก.. [2022-11-14] รายงานผลการแจ้งเข้า-ออกของเรือประมง วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565.. อ่านทั้งหมด 

การแจ้งเข้า–ออก ของเรือประมงในพื้นที่จังหวัดสงขลา วันที่ 12 กันยายน 2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


การแจ้งเข้า–ออก ของเรือประมงในพื้นที่จังหวัดสงขลา วันที่ 12 กันยายน 2565 มีเรือแจ้งเข้าออก 62 เที่ยว เจ้าหน้าที่ตรวจ 15 เที่ยว คิดเป็นร้อยละ 24.19 ของเรือที่แจ้งเข้าออก เครื่องมือประมงชนิดหลัก คือ อวนครอบหมึก อวนลากแผ่นตะเฆ่ และอวนติดตา ตามลำดับ ไม่พบเหตุลูกเรือตกน้ำ