[2022-11-28] รายงานผลการตรวจประเมินท่าเทียบเรือประมง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565.. [2022-11-27] รายงานการแจ้งเข้า-ออก ของเรือประมง วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565.. [2022-11-25] รายงานผลการแจ้งเข้า–ออก เรือประมง ช่วงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565.. [2022-11-22] รายงานผลการแจ้งเข้า-ออกของเรือประมง วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565.. [2022-11-19] การตรวจสอบร้านค้าและปัจจัยการผลิตพร้อมตรวจสอบเรือประมงที่ขอปิดสัญญาณใน.. [2022-11-16] รายงานผลการปฏิบัติงาน วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2565.. [2022-11-15] #จดหมายข่าวศบป.8 ฉบับที่ 1 ประจำวันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน 2565.. [2022-11-14] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนัก.. [2022-11-14] รายงานผลการแจ้งเข้า-ออกของเรือประมง วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565.. [2022-11-08] รายงานผลการแจ้งเข้า-ออกของเรือประมง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565.. อ่านทั้งหมด 

กิจกรรม 5 ส ประจำเดือนสิงหาคม 2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


กิจกรรม 5 ส  สำนักงานน่าอยู่  ร่วมใจช่วยกันคนละไม้ คนละมือ
กิจกรรม 5 ส ประจำเดือนสิงหาคม 2565
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกสงขลา
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)