ติดตามประเมินท่าเทียบเรือประมงตามแผนงานเดือนสิงหาคม 2565


[2022-11-28] รายงานผลการตรวจประเมินท่าเทียบเรือประมง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565.. [2022-11-27] รายงานการแจ้งเข้า-ออก ของเรือประมง วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565.. [2022-11-25] รายงานผลการแจ้งเข้า–ออก เรือประมง ช่วงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565.. [2022-11-22] รายงานผลการแจ้งเข้า-ออกของเรือประมง วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565.. [2022-11-19] การตรวจสอบร้านค้าและปัจจัยการผลิตพร้อมตรวจสอบเรือประมงที่ขอปิดสัญญาณใน.. [2022-11-16] รายงานผลการปฏิบัติงาน วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2565.. [2022-11-15] #จดหมายข่าวศบป.8 ฉบับที่ 1 ประจำวันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน 2565.. [2022-11-14] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนัก.. [2022-11-14] รายงานผลการแจ้งเข้า-ออกของเรือประมง วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565.. [2022-11-08] รายงานผลการแจ้งเข้า-ออกของเรือประมง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565.. อ่านทั้งหมด 

ติดตามประเมินท่าเทียบเรือประมงตามแผนงานเดือนสิงหาคม 2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


ในระหว่างวันที่  29 – 30 สิงหาคม 2565  เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออกสงขลา ออกติดตามประเมินท่าเทียบเรือประมงตามแผนงานเดือนสิงหาคม 2565 ในพื้นที่ อำเภอเมืองสงขลา อำเภอจะนะ อำเภอสิงหนคร และอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา  .เพื่อตรวจประเมินการจัดทำรายงานของท่าเทียบเรือประมง พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรค และแนะนำเเนวทางการแก้ไขปัญหาในการดำเนินการตามวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง