[2022-10-04] รายงานผลการแจ้งเข้า-ออกของเรือประมง วันที่ 4 ตุลาคม 2565.. [2022-10-03] รายงานผลการปฏิบัติงาน วันที่ 16-30 กันยายน 2565.. [2022-09-30] ทำบุญสำนักงาน ปี 2565.. [2022-09-26] รายงานผลการแจ้งเข้า-ออกของเรือประมง วันที่ 26 กันยายน 2565.. [2022-09-21] ประชุมกลุ่มย่อยประจำเดือนและพัฒนาสำนักงานบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันเกิด.. [2022-09-20] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ที่ 1 เดือนกันยายน 2565 (1-11 กันยายน 25.. [2022-09-16] ผลการปฏิบัติงานช่วงวันที่ 1-15 กันยายน 2565.. [2022-09-14] การแจ้งเข้า–ออก ของเรือประมงในพื้นที่จังหวัดสงขลา วันที่ 12 กันยายน 25.. [2022-09-10] สรุปการแจ้งเข้า–ออก ของเรือประมงในพื้นที่จังหวัดสงขลา วันที่ 10 กันยาย.. [2022-09-06] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนสิงหาคม 2565.. อ่านทั้งหมด 

การอบรมโครงการMMPA 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


ในระหว่างวันที่ 7-10 สิงหาคม 2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา) โดย นางสาวมณีวรรณ์ วงศ์นอก ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางสาวกิตติมา เพชรแท้ ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ นางสาวปภัศรา สีตะพงค์ ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ นางสาววีณา เหลาะโต๊ะหมัน ตำแหน่งนักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) และนายโชคชัย ราชแก้ว ตำแหน่งนักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรกรมประมง หลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่ กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต เพื่อเตรียมการรองรับมาตรการ MMPA Act รุ่นที่ 1 ณ โรงแรม เดอะ ไพรเวซี่ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมดังกล่าว ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้ได้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการ MMPA Act และพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานควบคุมตรวจสอบการทำการประมง การนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ตลอดจนได้มีการเเลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เกิดความคุ้มค่า และนำไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น