การถ่ายทอดองค์ความรู้ของหน่วยงาน


[2022-09-26] รายงานผลการแจ้งเข้า-ออกของเรือประมง วันที่ 26 กันยายน 2565.. [2022-09-21] ประชุมกลุ่มย่อยประจำเดือนและพัฒนาสำนักงานบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันเกิด.. [2022-09-20] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ที่ 1 เดือนกันยายน 2565 (1-11 กันยายน 25.. [2022-09-16] ผลการปฏิบัติงานช่วงวันที่ 1-15 กันยายน 2565.. [2022-09-14] การแจ้งเข้า–ออก ของเรือประมงในพื้นที่จังหวัดสงขลา วันที่ 12 กันยายน 25.. [2022-09-10] สรุปการแจ้งเข้า–ออก ของเรือประมงในพื้นที่จังหวัดสงขลา วันที่ 10 กันยาย.. [2022-09-06] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนสิงหาคม 2565.. [2022-09-02] ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 2 กันยายน 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเ.. [2022-09-02] กิจกรรม 5 ส ประจำเดือนสิงหาคม 2565.. [2022-08-31] ติดตามประเมินท่าเทียบเรือประมงตามแผนงานเดือนสิงหาคม 2565.. อ่านทั้งหมด 

การถ่ายทอดองค์ความรู้ของหน่วยงาน 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


ในวันที่ 5 สิงหาคม  2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา) ได้จัดประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ของหน่วยงานให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัด ด้านการแจ้งเรือเข้าออก การทำการประมง การนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ การดำเนินคดีด้านประมง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบงานสารบรรณ เพื่อความเป็นหนึ่งในองค์กรร่วมสามัคคี? เรียนรู้ร่วมกัน? เพื่อความพร้อมในการทำงานในทุกด้าน?เรือไทย? เรือต่างประเทศ? สร้างความพร้อมทั้งความรู้? กายและใจให้บริการประชาชนได้เต็มที่♥?ก้าวผ่าน? ตามนโยบาย? การแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฏหมายขาดการรายงานผล?ไร้การควบคุมของประเทศ♥? เพราะเรามีทรัพยากรสัตว์น้ำที่อุดมสมบูรณ์ ชั่วลูกชั่วหลาน?  กรป.? ทีม?