ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย


[2022-09-26] รายงานผลการแจ้งเข้า-ออกของเรือประมง วันที่ 26 กันยายน 2565.. [2022-09-21] ประชุมกลุ่มย่อยประจำเดือนและพัฒนาสำนักงานบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันเกิด.. [2022-09-20] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ที่ 1 เดือนกันยายน 2565 (1-11 กันยายน 25.. [2022-09-16] ผลการปฏิบัติงานช่วงวันที่ 1-15 กันยายน 2565.. [2022-09-14] การแจ้งเข้า–ออก ของเรือประมงในพื้นที่จังหวัดสงขลา วันที่ 12 กันยายน 25.. [2022-09-10] สรุปการแจ้งเข้า–ออก ของเรือประมงในพื้นที่จังหวัดสงขลา วันที่ 10 กันยาย.. [2022-09-06] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนสิงหาคม 2565.. [2022-09-02] ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 2 กันยายน 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเ.. [2022-09-02] กิจกรรม 5 ส ประจำเดือนสิงหาคม 2565.. [2022-08-31] ติดตามประเมินท่าเทียบเรือประมงตามแผนงานเดือนสิงหาคม 2565.. อ่านทั้งหมด 

ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


PIPO สงขลา ร่วมใจ สวมใส่ผ้าไทย ทุกวันอังคาร เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ความเป็นไทย สนองพระราชดำริให้มีการแต่งกายแบบไทยเพราะผ้าไทยเป็นมรดกอันทรงคุณค่าทางภูมิปัญญาของคนไทย ซึ่งได้มีการสร้างสรรค์สั่งสมสืบทอด และพัฒนา สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน