วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจประมงท่าเรือน้ำลึกสงขลา สังกัด ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา) กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ทำการควบคุมการขนถ่ายปลาทูน่าแบบเทกองจากเรือขนถ่ายสัตว์น้ำต่างประเทศ ณ ท่าเรือน้ำลึกสงขลา ของเรือ SEA REEFER สัญชาติ PANAMA


[2022-08-14] รายงานการแจ้งเข้า-ออก ของเรือประมง วันที่ 14 สิงหาคม 2565.. [2022-08-11] รายงานตรวจสอบสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565.. [2022-08-11] ประชุมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับการตรวจสอบแรงงานต่างด้าว ผู้หลบหนีเข้าเม.. [2022-08-11] การอบรมโครงการMMPA.. [2022-08-10] อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรกรมประมง หลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้.. [2022-08-06] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2565.. [2022-08-05] การถ่ายทอดองค์ความรู้ของหน่วยงาน.. [2022-08-05] ประชุมรับฟังผลการปฏิบัติงาน ให้คำแนะนำ และซักซ้อมกระบวนการทำงาน.. [2022-08-02] ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย.. [2022-08-01] รายงานการแจ้งเข้าออกเรือประมง วันที่ 16-31.. อ่านทั้งหมด 

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจประมงท่าเรือน้ำลึกสงขลา สังกัด ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา) กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ทำการควบคุมการขนถ่ายปลาทูน่าแบบเทกองจากเรือขนถ่ายสัตว์น้ำต่างประเทศ ณ ท่าเรือน้ำลึกสงขลา ของเรือ SEA REEFER สัญชาติ PANAMA  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค