วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจประมงท่าเรือน้ำลึกสงขลา สังกัด ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา) กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ทำการควบคุมการขนถ่ายปลาทูน่าแบบเทกองจากเรือขนถ่ายสัตว์น้ำต่างประเทศ ณ ท่าเรือน้ำลึกสงขลา ของเรือ SALTLAKE สัญชาติ KOREA


[2022-06-29] ดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานให้เป็นนวทางเดียวกัน.. [2022-06-24] วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจประมงท่าเรือน้ำลึกสงขลา.. [2022-06-24] รายงานการแจ้งเข้าออกเรือประมง.. [2022-06-16] รายงานการแจ้งเข้าวันที่16มิ.ย65.. [2022-06-15] การอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงาน.. [2022-06-15] ให้คำแนะนำการจัดทำสมุดบันทึกการทำการประมงเรือไม่แจ้งเข้า-ออก.. [2022-06-10] รายงานการแจ้งเข้าออกเรือประมง.. [2022-06-08] วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจประมงท่าเรือน้ำลึกสงขลา.. [2022-06-08] รายงานการแจ้งเข้าออกเรือประมง.. [2022-06-07] รายงานการแจ้งเข้าออกเรือประมง.. อ่านทั้งหมด 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจประมงท่าเรือน้ำลึกสงขลา สังกัด ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา) กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ทำการควบคุมการขนถ่ายปลาทูน่าแบบเทกองจากเรือขนถ่ายสัตว์น้ำต่างประเทศ ณ ท่าเรือน้ำลึกสงขลา ของเรือ SALTLAKE สัญชาติ KOREA 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค