ตรวจติดตามงาน ผอ. อานันต์ อัลมาตร์


[2022-06-29] ดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานให้เป็นนวทางเดียวกัน.. [2022-06-24] วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจประมงท่าเรือน้ำลึกสงขลา.. [2022-06-24] รายงานการแจ้งเข้าออกเรือประมง.. [2022-06-16] รายงานการแจ้งเข้าวันที่16มิ.ย65.. [2022-06-15] การอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงาน.. [2022-06-15] ให้คำแนะนำการจัดทำสมุดบันทึกการทำการประมงเรือไม่แจ้งเข้า-ออก.. [2022-06-10] รายงานการแจ้งเข้าออกเรือประมง.. [2022-06-08] วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจประมงท่าเรือน้ำลึกสงขลา.. [2022-06-08] รายงานการแจ้งเข้าออกเรือประมง.. [2022-06-07] รายงานการแจ้งเข้าออกเรือประมง.. อ่านทั้งหมด 

ตรวจติดตามงาน ผอ. อานันต์ อัลมาตร์ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


เมื่อวันเสาร์ ที่ 23 เมษายน  2565 เวลา 09.00 –13.00 น. ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา นายอานันต์ อัลมาตร์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบเรือประมงสินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามผลการปฏิบัติงานประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ ณ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 8 สงขลา
พร้อมด้วยนายซุลกีฟลี ลติฟีปุตรา นายธีระพงษ์ อภัยภักดี นายจีระวัฒน์ จริตงาม และนายปัถฐพล ประพฤติ เพื่อเตรียมพร้อม
การตรวจติดตามการปฏิบัติงานจากสหภาพยุโรป (EU) ให้เป็นไปอย่างถูกต้องทั้งขั้นตอนการปฏิบัติ ประกาศที่กำหนด และกฎหมายที่เกี่ยว และรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานสำหรับวางแนวทางในการทำงานให้สอดรับการสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้โดยไม่มีผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจประมง