เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 8 (สงขลา) สังกัดกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ได้ควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำนำเข้าของเรือ PHARO STAR สัญชาติ KOREA ณ ท่าเรือน้ำลึกสงขลา


[2022-05-18] วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจประมงท่าเรือน้ำลึกสงขลา.. [2022-05-11] รายงานการแจ้งเข้าออกเรือประมง.. [2022-05-05] ผลการปฏิบัติงานภาคสนามของนักศึกษาฝึกงานเพื่อพร้อมเป็นบุคลากรที่สำคัญต่.. [2022-05-05] รายงานการแจ้งเข้าออกเรือประมง.. [2022-04-29] รายงานการแจ้งเข้าออกเรือประมง.. [2022-04-29] ตรวจติดตาม ตรวจสอบ สัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมง.. [2022-04-26] รายงานการแจ้งเข้าออก ศบป. สงขลา.. [2022-04-24] ตรวจติดตามงาน ผอ. อานันต์ อัลมาตร์.. [2022-04-18] ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 18 เมษายน 2565 สำนักงานตรวจประมงปาดั.. [2022-04-14] ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 13-14 เมษายน 2565 สำนักงานตรว.. อ่านทั้งหมด 

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 8 (สงขลา) สังกัดกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ได้ควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำนำเข้าของเรือ PHARO STAR สัญชาติ KOREA ณ ท่าเรือน้ำลึกสงขลา  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค