จัดอบรมเรื่องการใช้งานระบบการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมประมง (Thai Flagged Catch Certification System)

[2022-01-24] วันที่ 24 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจประมงท่าเรือน้ำลึกสงขลา ส.. [2022-01-18] วันที่ 17 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจประมงท่าเรือน้ำลึกสงขลา ส.. [2022-01-14] วันที่ 13 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจประมงท่าเรือน้ำลึกสงขลา ส.. [2021-12-29] วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจประมงท่าเรือน้ำลึกสงขลา .. [2021-12-28] วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจประมงท่าเรือน้ำลึกสงขลา .. [2021-12-24] วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจประมงท่าเรือน้ำลึกสงขลา .. [2021-12-22] วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจประมงท่าเรือน้ำลึกสงขลา .. [2021-12-22] เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 8 (สงขลา) สังกัดกองตรวจส.. [2021-12-21] วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจประมงท่าเรือน้ำลึกสงขลา .. [2021-12-19] วันที่ 18 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจประมงท่าเรือน้ำลึกสงขลา .. อ่านทั้งหมด 

จัดอบรมเรื่องการใช้งานระบบการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมประมง (Thai Flagged Catch Certification System)  

 เผยเเพร่: 2021-12-19 |  อ่าน: 132 ครั้ง

 

ในที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 - 16.00 น. ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา) โดยเจ้าหน้าที่งานตรวจสอบสัตว์น้ำและท่าเทียบเรือประมง ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำและท่าเทียบเรือประมง กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต  จัดอบรมเรื่องการใช้งานระบบการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมประมง (Thai Flagged Catch Certification System) แก่ผู้ประกอบกิจการแพปลาและท่าเทียบเรือประมงในจังหวัดสงขลา  ผ่านทางระบบ WebConference โปรแกรม Zoom  ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกสงขลา ในการจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบกิจการแพปลาและท่าเทียบเรือประมง ถึงขั้นตอน วิธีการ กระบวนการในการใช้งานระบบ TFCCที่ได้มีการพัฒนาระบบขึ้นมาใหม่แทนระบบเดิม เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการทำงานของระบบตรวจสอบย้อนกลับให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งมีผู้ประกอบการที่ให้ความสนใจสามารถเข้าร่วมอบรมจำนวน 23 ราย ทั้งนี้ในส่วนของผู้ประกอบการที่ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมออนไลน์ในครั้งนี้ได้ ทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯจะทำการอบรมแนะนำผ่านทางระบบ Web Conferenceโปรแกรม Zoomหรือเชิญมาที่ศูนย์ฯ อีกครั้งภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ในโอกาสต่อไป...