วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจประมงท่าเรือน้ำลึกสงขลา สังกัด ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา) กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ตรวจเรือ KATAH ซึ่งเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ำต่างประเทสสัญชาติ KOREA ณ ท่าเรือน้ำลึกสงขลา

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจประมงท่าเรือน้ำลึกสงขล.. [2021-11-16 ] วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจประมงท่าเรือน้ำลึกสงขล.. [2021-11-13 ] วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจประมงท่าเรือน้ำลึกสงขล.. [2021-11-10 ] เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 8 (สงขลา) สังกัดกองตรวจส.. [2021-11-08 ] วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจประมงท่าเรือน้ำลึกสงขลา.. [2021-11-05 ] วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจประมงท่าเรือน้ำลึกสงขลา.. [2021-11-04 ] วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจประมงท่าเรือน้ำลึกสงขลา.. [2021-11-03 ] ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ทะเลหายาก .. [2021-11-03 ] วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจประมงท่าเรือน้ำลึกสงขลา.. [2021-11-02 ] จัดอบรมเรื่องการใช้งานระบบการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมประมง (Thai .. [2021-10-30 ]
อ่านทั้งหมด 

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจประมงท่าเรือน้ำลึกสงขลา สังกัด ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา) กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ตรวจเรือ KATAH ซึ่งเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ำต่างประเทสสัญชาติ KOREA ณ ท่าเรือน้ำลึกสงขลา  

 เผยเเพร่: 2021-10-30  |  อ่าน: 44 ครั้ง