รายงานผลการแจ้งเข้า – ออก ของเรือประมง วันที่ 1-16 เดือนสิงหาคม 2564


รายงานผลการแจ้งเข้า – ออก ของเรือประมง วันที่ 1-16 เดือนสิงหาคม 2564 

 บริการประชาชน  บริหารจัดการเรือประมง


รายงานผลการแจ้งเข้า – ออก ของเรือประมง วันที่ 1-16 เดือนสิงหาคม 2564