ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชันที่ใช้ในการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อลดโอกาสในการติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่โดยตรง

วันที่ 25 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจประมงท่าเรือน้ำลึกสงขลา .. [2021-09-25 ] วันที่ 21 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจประมงท่าเรือน้ำลึกสงขลา .. [2021-09-21 ] รายงานผลการแจ้งเข้า–ออก เรือประมง ช่วงวันที่ 1-15 เดือนกันยายน 2564.. [2021-09-17 ] วันที่ 17 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจประมงท่าเรือน้ำลึกสงขลา .. [2021-09-17 ] วันที่ 15 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจประมงท่าเรือน้ำลึกสงขลา .. [2021-09-15 ] วันที่ 13 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจประมงท่าเรือน้ำลึกสงขลา .. [2021-09-13 ] เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 8 (สงขลา) สังกัดกองตรวจส.. [2021-09-09 ] วันที่ 7 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจประมงท่าเรือน้ำลึกสงขลา ส.. [2021-09-07 ] ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม 2564 (สงขลา).. [2021-09-06 ] วันที่ 3 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจประมงท่าเรือน้ำลึกสงขลา ส.. [2021-09-04 ]
อ่านทั้งหมด 

ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชันที่ใช้ในการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อลดโอกาสในการติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่โดยตรง 

 เผยเเพร่: 2021-09-04  |  อ่าน: 118 ครั้ง

 

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19  ทางศูนย์ ฯ ได้มีการวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานในแต่ละด้าน พร้อมประยุกต์ขั้นตอนการทำงาน เป็นข้อปฏิบัติเชิงนโยบาย เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม นำมาใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินได้ตลอดเวลา ก่อให้เกิดความต่อเนื่องของงาน ยังคงประสิทธิภาพ ประสิทธิภาผลของงาน พร้อมให้บริการประชาชน ไม่ส่งผลกระทบต่ออาชีพในธุรกิจประมง จึงได้มีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ด้านแอพลิเคชั่นในการทำงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19