ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน พฤษภาคม 2564


[2023-01-25] การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด.. [2023-01-16] รายงานผลการปฏิบัติงานรอบวันที่ 1-15 มกราคม 2566.. [2023-01-16] จดหมายข่าวศบป.8 ฉบับที่ 5 ประจำวันที่ 1-16 มกราคม 2566.. [2023-01-12] การตรวจสอบ และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการขายปัจจัยการผลิตท.. [2023-01-02] รายงานการแจ้งเข้า-ออก ของเรือประมง วันที่ 2 มกราคม 2566.. [2023-01-02] ข่าวประชาสัมพันธ์ผลการปฎิบัติงานรอบ วันที่ 16-31 ธันวาคม 2565.. [2022-12-23] ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้ประสบภัย และขอแสดงความอาลัยแก่ผู้เสียชีว.. [2022-12-22] การตรวจประเมินท่าเทียบเรือประมง ประจำเดือน ธันวาคม 2565.. [2022-12-16] รายงานผลการปฏิบัติงาน วันที่ 1-15 ธันวาคม 2565.. [2022-12-16] จดหมายข่าว ฉบับที่ 3 ประจำเดือนธันวาคม 2565 งวดวันที่1-16 ธันวาคม 2565.. อ่านทั้งหมด 

ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน พฤษภาคม 2564 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


การปฏิบัติงานในส่วนการตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือประมง โดยเฉลี่ย งานแต่ละด้าน รายละเอียดดังนี้
1. เรือแจ้งเข้าออก ประมาณ 300 ลำ
2. จำนวนเรือเข้า-ออก ประมาณ 600 เที่ยว
3. ความถูกต้องในการเขียน Lock-book  ร้อยละ 80 
4. จำนวนข้อมูลสัตว์น้ำที่ป้อนเข้าระบบ ประมาณ  500 ฉบับ โดยลงระบบตามกำหนดระยะเวลา
4. จำนวน LD ที่เข้ามาประมาณ 500 รายการ ผลการอนุมัติอยู่ที่ ร้อยละ 85-100
5. การสุ่มตรวจหน้าท่ากรณีน้ำหนักคลาดเคลื่อนจาก LB ร้อยละ 100