ร่วมให้การต้อนรับ นายมงคล สมอุดร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานจิตอาสาพระราชทานภาครัฐ สำนักนายกรัฐมนตรี ในการตรวจเยี่ยมและประสานงานโครงการ ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ .. [2021-07-06 ] ร่วมเป็นเกียรติในการฝึกอบรม โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดร้.. [2020-12-22 ] ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรแฟร์ จังหวัดร้อยเอ็ด ณ  บริเวณสนามบิน.. [2020-12-22 ] ร่วมเปิดหอโหวด 101 รอบปฐมฤกษ์  ณ  บริเวณหน้าหอโหวด 101 สวนสมเด็จพระศร.. [2020-12-21 ] เข้าร่วมประชุม การจัดงานเกษตรแฟร์จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี2563 ณ ห้องปร.. [2020-12-17 ] ร่วมในพิธีเปิดงาน วันดินโลก 5 ธันวาคม 2563 (World Soli Day) ในหัวข้อ “.. [2020-12-16 ] ร่วมงาน คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ อำเภอเ.. [2020-12-15 ] เปิดรับสมัครเยาวชนเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “เยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์.. [2020-12-15 ] เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมอาชีพประมง ประจำปี.. [2020-12-14 ] เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมอาชีพประมง ประจำป.. [2020-12-14 ]
อ่านทั้งหมด 

ร่วมให้การต้อนรับ นายมงคล สมอุดร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานจิตอาสาพระราชทานภาครัฐ สำนักนายกรัฐมนตรี ในการตรวจเยี่ยมและประสานงานโครงการ ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด 

 เผยเเพร่: 2020-12-14  |  อ่าน: 389 ครั้ง

 

22 พฤศจิกายน 2563 นางสาวนงนุช สุวรรณเพ็ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยย นายจามินวัศญ์ พิลาศเอมอร รักษาการณ์ในตำแหน่งประมงจังหวัดร้อยเอ็ด และ ประมงอำเภอในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ นายมงคล สมอุดร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานจิตอาสาพระราชทานภาครัฐ สำนักนายกรัฐมนตรี          ในการตรวจเยี่ยมและประสานงานโครงการ ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ดั้งนี้

     1. โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนปลาส้มสู่อาเซียน อำเภอจตุรพักตรพิมาน

     2. โครงการชมวิ๔ชีวิตชาวทุ่งฟาร์มกุ้งอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ

     3. โครงการสร้างอสชีพคนว่างงานในท้องถิ่น มีอยู่มีกิน กลุ่มแลปลาร้าบองแม่สังเวียน  อำเภอธวัชบุรี

     4. โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตแหล่งน้ำแบบชุมชนมีส่วนร่วมและการพัฒนาจุดออกกำลังกาย อำเภอธวัชบุรี