ร่วมงาน “หว่านแห จับปลา หรรษา บุรีรัมย์ ปีที่ 3” ณ โครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำหนองซับสมบูรณ์  ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ .. [2021-07-06 ] ร่วมเป็นเกียรติในการฝึกอบรม โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดร้.. [2020-12-22 ] ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรแฟร์ จังหวัดร้อยเอ็ด ณ  บริเวณสนามบิน.. [2020-12-22 ] ร่วมเปิดหอโหวด 101 รอบปฐมฤกษ์  ณ  บริเวณหน้าหอโหวด 101 สวนสมเด็จพระศร.. [2020-12-21 ] เข้าร่วมประชุม การจัดงานเกษตรแฟร์จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี2563 ณ ห้องปร.. [2020-12-17 ] ร่วมในพิธีเปิดงาน วันดินโลก 5 ธันวาคม 2563 (World Soli Day) ในหัวข้อ “.. [2020-12-16 ] ร่วมงาน คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ อำเภอเ.. [2020-12-15 ] เปิดรับสมัครเยาวชนเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “เยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์.. [2020-12-15 ] เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมอาชีพประมง ประจำปี.. [2020-12-14 ] เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมอาชีพประมง ประจำป.. [2020-12-14 ]
อ่านทั้งหมด 

ร่วมงาน “หว่านแห จับปลา หรรษา บุรีรัมย์ ปีที่ 3” ณ โครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำหนองซับสมบูรณ์  ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์  

 เผยเเพร่: 2020-12-14  |  อ่าน: 390 ครั้ง

 

31 ตุลาคม 2563 นางสาวนงนุช สุวรรณเพ็ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายอธิราช ไชยคำ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ร่วมงาน “หว่านแห จับปลา หรรษา บุรีรัมย์ ปีที่ 3” ณ  โครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำบริเวณหนองซับสมบูรณ์  หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมทั้งจัดแสดง “ โรงเพาะฟักกุ้งก้ามกรามเคลื่อนที่ ( Mobile Hatchery for Giant freshwater Prawn ) ”

  โดยมี นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมประมงและประชาชนชาวหมู่บ้านซับสมบูรณ์ และพื้นที่ใกล้เคียงร่วมให้การต้อนรับและร่วมในงาน