ร่วมต้อนรับ นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมประมงลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานในโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม โครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมหนองทานตะวัน  ณ ตำบลหนองเต็ง  อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ .. [2021-07-06 ] ร่วมเป็นเกียรติในการฝึกอบรม โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดร้.. [2020-12-22 ] ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรแฟร์ จังหวัดร้อยเอ็ด ณ  บริเวณสนามบิน.. [2020-12-22 ] ร่วมเปิดหอโหวด 101 รอบปฐมฤกษ์  ณ  บริเวณหน้าหอโหวด 101 สวนสมเด็จพระศร.. [2020-12-21 ] เข้าร่วมประชุม การจัดงานเกษตรแฟร์จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี2563 ณ ห้องปร.. [2020-12-17 ] ร่วมในพิธีเปิดงาน วันดินโลก 5 ธันวาคม 2563 (World Soli Day) ในหัวข้อ “.. [2020-12-16 ] ร่วมงาน คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ อำเภอเ.. [2020-12-15 ] เปิดรับสมัครเยาวชนเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “เยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์.. [2020-12-15 ] เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมอาชีพประมง ประจำปี.. [2020-12-14 ] เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมอาชีพประมง ประจำป.. [2020-12-14 ]
อ่านทั้งหมด 

ร่วมต้อนรับ นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมประมงลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานในโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม โครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมหนองทานตะวัน  ณ ตำบลหนองเต็ง  อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์” 

 เผยเเพร่: 2020-12-14  |  อ่าน: 474 ครั้ง

 

30 ตุลาคม 2563 นางสาวนงนุช สุวรรณเพ็ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับ นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมประมงลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานในโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมหนองทานตะวัน โครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมหนองทานตะวัน  ณ บ้านหว้าใต้ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองเต็ง  อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์”

   ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมประมงยังได้พบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำของชุมชนภายใต้การมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ อีกทั้งยังได้ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่หนองทานตะวัน และร่วมปลูกต้นไม้ริมหนองทานตะวันด้วย