ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องใน “ วันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2563 ”ณ หนองหมาเลีย บ้านโพธิ์ใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบล โพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ .. [2021-07-06 ] ร่วมเป็นเกียรติในการฝึกอบรม โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดร้.. [2020-12-22 ] ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรแฟร์ จังหวัดร้อยเอ็ด ณ  บริเวณสนามบิน.. [2020-12-22 ] ร่วมเปิดหอโหวด 101 รอบปฐมฤกษ์  ณ  บริเวณหน้าหอโหวด 101 สวนสมเด็จพระศร.. [2020-12-21 ] เข้าร่วมประชุม การจัดงานเกษตรแฟร์จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี2563 ณ ห้องปร.. [2020-12-17 ] ร่วมในพิธีเปิดงาน วันดินโลก 5 ธันวาคม 2563 (World Soli Day) ในหัวข้อ “.. [2020-12-16 ] ร่วมงาน คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ อำเภอเ.. [2020-12-15 ] เปิดรับสมัครเยาวชนเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “เยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์.. [2020-12-15 ] เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมอาชีพประมง ประจำปี.. [2020-12-14 ] เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมอาชีพประมง ประจำป.. [2020-12-14 ]
อ่านทั้งหมด 

ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องใน “ วันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2563 ”ณ หนองหมาเลีย บ้านโพธิ์ใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบล โพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 

 เผยเเพร่: 2020-12-14  |  อ่าน: 456 ครั้ง

 

24 กันยายน 2563 นางสาวนงนุช สุวรรณเพ็ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย เจ้าหน้าที ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องใน “ วันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2563 ”ณ หนองหมาเลีย บ้านโพธิ์ใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบล โพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

  โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมในพิธี เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณพันธุ์สัตว์น้ำและรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำของท้องถิ่น