ร่วมสัมมนา และรับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติเครือข่ายแหล่งกำเนิดมลพิษ ที่มีผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการน้ำเสีย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนโฮเทล   อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ .. [2021-07-06 ] ร่วมเป็นเกียรติในการฝึกอบรม โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดร้.. [2020-12-22 ] ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรแฟร์ จังหวัดร้อยเอ็ด ณ  บริเวณสนามบิน.. [2020-12-22 ] ร่วมเปิดหอโหวด 101 รอบปฐมฤกษ์  ณ  บริเวณหน้าหอโหวด 101 สวนสมเด็จพระศร.. [2020-12-21 ] เข้าร่วมประชุม การจัดงานเกษตรแฟร์จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี2563 ณ ห้องปร.. [2020-12-17 ] ร่วมในพิธีเปิดงาน วันดินโลก 5 ธันวาคม 2563 (World Soli Day) ในหัวข้อ “.. [2020-12-16 ] ร่วมงาน คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ อำเภอเ.. [2020-12-15 ] เปิดรับสมัครเยาวชนเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “เยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์.. [2020-12-15 ] เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมอาชีพประมง ประจำปี.. [2020-12-14 ] เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมอาชีพประมง ประจำป.. [2020-12-14 ]
อ่านทั้งหมด 

ร่วมสัมมนา และรับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติเครือข่ายแหล่งกำเนิดมลพิษ ที่มีผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการน้ำเสีย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนโฮเทล   อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

 เผยเเพร่: 2020-12-14  |  อ่าน: 497 ครั้ง

 

15 กันยายน 2563 นางสาวนงนุช  สุวรรณเพ็ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด เข้าร่วมสัมมนา และรับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติเครือข่ายแหล่งกำเนิดมลพิษ ที่มีผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ “ระดับทองแดง”  ประจำปี พ.ศ. 2563

   โดยมี นายสุเทพ มณีโชติ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้มอบเกียรติบัตร ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนโฮเทล   อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น