เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน และ วิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพแหล่งน้ำ การเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกราม ณ ห้องประชุมโรงแรมประจักษ์ตราโฮเทล จังหวัดอุดรธานี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ .. [2021-07-06 ] ร่วมเป็นเกียรติในการฝึกอบรม โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดร้.. [2020-12-22 ] ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรแฟร์ จังหวัดร้อยเอ็ด ณ  บริเวณสนามบิน.. [2020-12-22 ] ร่วมเปิดหอโหวด 101 รอบปฐมฤกษ์  ณ  บริเวณหน้าหอโหวด 101 สวนสมเด็จพระศร.. [2020-12-21 ] เข้าร่วมประชุม การจัดงานเกษตรแฟร์จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี2563 ณ ห้องปร.. [2020-12-17 ] ร่วมในพิธีเปิดงาน วันดินโลก 5 ธันวาคม 2563 (World Soli Day) ในหัวข้อ “.. [2020-12-16 ] ร่วมงาน คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ อำเภอเ.. [2020-12-15 ] เปิดรับสมัครเยาวชนเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “เยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์.. [2020-12-15 ] เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมอาชีพประมง ประจำปี.. [2020-12-14 ] เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมอาชีพประมง ประจำป.. [2020-12-14 ]
อ่านทั้งหมด 

เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน และ วิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพแหล่งน้ำ การเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกราม ณ ห้องประชุมโรงแรมประจักษ์ตราโฮเทล จังหวัดอุดรธานี 

 เผยเเพร่: 2020-12-14  |  อ่าน: 369 ครั้ง

 

       นางสาวนงนุช  สุวรรณเพ็ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายฐากร ทิพย์สุนทรศักดิ์ นักวิชาการประมงชำนาญ พร้อมด้วย นายอติราช ไชยคำ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน และ วิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพแหล่งน้ำ การเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกราม ในวันที่ 9-11 กันยายน 2563

        โดยมีนายเขมชาต จิวประสาท หัวหน้าผู้ตรวจราชการ เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยนายบุญส่ง ศรีเจริญธรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการประมง (ผู้ทรงคุณวุฒิ) และนายณัฐพงศ์ วรรณพัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ได้ให้คำปรึกษา ชี้แนะแนวทางการประเมินผลตามหลักวิชาการ เพื่อจัดทำสรุปผลการรายงานโครงการฯ ณ ห้องประชุมโรงแรมประจักษ์ตราโฮเทล จังหวัดอุดรธานี