ร่วมประชุมคณะทำงาน โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ .. [2021-07-06 ] ร่วมเป็นเกียรติในการฝึกอบรม โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดร้.. [2020-12-22 ] ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรแฟร์ จังหวัดร้อยเอ็ด ณ  บริเวณสนามบิน.. [2020-12-22 ] ร่วมเปิดหอโหวด 101 รอบปฐมฤกษ์  ณ  บริเวณหน้าหอโหวด 101 สวนสมเด็จพระศร.. [2020-12-21 ] เข้าร่วมประชุม การจัดงานเกษตรแฟร์จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี2563 ณ ห้องปร.. [2020-12-17 ] ร่วมในพิธีเปิดงาน วันดินโลก 5 ธันวาคม 2563 (World Soli Day) ในหัวข้อ “.. [2020-12-16 ] ร่วมงาน คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ อำเภอเ.. [2020-12-15 ] เปิดรับสมัครเยาวชนเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “เยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์.. [2020-12-15 ] เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมอาชีพประมง ประจำปี.. [2020-12-14 ] เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมอาชีพประมง ประจำป.. [2020-12-14 ]
อ่านทั้งหมด 

ร่วมประชุมคณะทำงาน โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด  

 เผยเเพร่: 2020-12-14  |  อ่าน: 460 ครั้ง

 

19 มิ.ย.63 นางสาวนงนุช  สวรรณเพ็ง ผู้อำนวยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายอติราช  ไชยคำ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 63-65               โดยมี นายสมบูรณ์ พฤกษ์กันทรากร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานประชุมในครั้งนี้

   การประชุมในครั้งนี้ ศพจ.ร้อยเอ็ด ได้ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ละอำเภอเร่งรัดคัดเลือกเกษตรกร เพื่อรับปัจจัยการผลิตด้านประมง คือ พันธุ์ปลาน้ำจืด รายละ 850 ตัว ซึ่งเกษตรกรเป้าหมายจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 3,993 ราย โดยรับปัจจัยการผลิตจาก ศพจ.ร้อยเอ็ด 3,000 ราย และจาก ศพจ.มุกดาหาร 993 ราย