นางสาวนงนุช สุวรรณเพ็ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”ณ บริเวณริมห้วยเหนือ อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี


[2022-06-01] ลงนามถวายพระพร.. [2022-02-17] ทำเนียบผู้บริหารกรมประมง.. [2021-07-06] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่.. [2020-12-22] ร่วมเป็นเกียรติในการฝึกอบรม โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดร้.. [2020-12-22] ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรแฟร์ จังหวัดร้อยเอ็ด ณ  บริเวณสนามบิน.. [2020-12-21] ร่วมเปิดหอโหวด 101 รอบปฐมฤกษ์  ณ  บริเวณหน้าหอโหวด 101 สวนสมเด็จพระศร.. [2020-12-17] เข้าร่วมประชุม การจัดงานเกษตรแฟร์จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี2563 ณ ห้องปร.. [2020-12-16] ร่วมในพิธีเปิดงาน วันดินโลก 5 ธันวาคม 2563 (World Soli Day) ในหัวข้อ “.. [2020-12-15] ร่วมงาน คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ อำเภอเ.. [2020-12-15] เปิดรับสมัครเยาวชนเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “เยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์.. อ่านทั้งหมด 

นางสาวนงนุช สุวรรณเพ็ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”ณ บริเวณริมห้วยเหนือ อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


๒ มิ.ย.๖๓ นางสาวนงนุช สุวรรณเพ็ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”ณ บริเวณริมห้วยเหนือ อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ที่จะเวียนมาครบรอบอีกวาระหนึ่ง ในวันที่ ๓ มิ.ย.๖๓  โดยมี พล.ต.ธวัชชัย  แจ้งประจักษ์ ผบ.มทบ.๒๗ พร้อมด้วย เสธ.มทบ.๒๗,ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มทบ., ผอ.รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, ฝสธ.มทบ.๒๗, ผบ.ร.๑๖ พัน.๑, ผบ.นฝ.นศท.มทบ.๒๗ และ จิตอาสาพระราชทาน

  ซึ่งมีกิจกรรมที่สำคัญ  ดังนี้ พัฒนาคุณภาพน้ำในลำห้วยเหนือ ด้วย Em Ball และ Em น้ำ ฉีดพ่นตามลำห้วยเหนือ    การปล่อยพันธุ์ปลา เป็นปลานิลจิตรลดา พันธุ์ปลาพระราชทานในหลวง ร.๙ จำนวน ๑๘,๐๐๐ ตัว, ปลาตะเพียน ๓,๐๐๐ ตัว รวมทั้งสิ้น ๒๑,๐๐๐ ตัว ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด  เพื่อให้เป็นแหล่งอาหารให้กับชุมชน และ กิจกรรมปลูกต้นอินทนิลบก ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้เกิดความร่มรื่น ตามลู่วิ่ง ลู่จักรยานสวนสุขภาพชุมชน จำนวน ๓๓ ต้น

  ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ผบ.มทบ.๒๗ ได้เป็นผู้นำจิตอาสาพระราชทาน เพื่อให้ทุกคนได้ร่วมมือ ร่วมใจกัน         ทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน มีความสมัคร สมานสามัคคี มีความรัก ความผูกพันในสถาบันหลัก คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี