เข้าตรวจประเมินฟาร์มมาตรฐาน GAP  (ปลานิล)  ต.กู่กาสิงห์ ต.สิงห์โคก อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ .. [2021-07-06 ] ร่วมเป็นเกียรติในการฝึกอบรม โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดร้.. [2020-12-22 ] ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรแฟร์ จังหวัดร้อยเอ็ด ณ  บริเวณสนามบิน.. [2020-12-22 ] ร่วมเปิดหอโหวด 101 รอบปฐมฤกษ์  ณ  บริเวณหน้าหอโหวด 101 สวนสมเด็จพระศร.. [2020-12-21 ] เข้าร่วมประชุม การจัดงานเกษตรแฟร์จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี2563 ณ ห้องปร.. [2020-12-17 ] ร่วมในพิธีเปิดงาน วันดินโลก 5 ธันวาคม 2563 (World Soli Day) ในหัวข้อ “.. [2020-12-16 ] ร่วมงาน คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ อำเภอเ.. [2020-12-15 ] เปิดรับสมัครเยาวชนเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “เยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์.. [2020-12-15 ] เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมอาชีพประมง ประจำปี.. [2020-12-14 ] เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมอาชีพประมง ประจำป.. [2020-12-14 ]
อ่านทั้งหมด 

เข้าตรวจประเมินฟาร์มมาตรฐาน GAP  (ปลานิล)  ต.กู่กาสิงห์ ต.สิงห์โคก อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 

 เผยเเพร่: 2020-12-14  |  อ่าน: 459 ครั้ง

 

นางสาวนงนุช สุวรรณเพ็ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายไพศาล หลงพิมาย นักวิชาการประมง พร้อมด้วย นางชณาภรณ์    สิงห์ปาน พนักงานผู้ช่วยประมง เข้าตรวจประเมินฟาร์มมาตรฐาน GAP  (ปลานิล)  โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน ระหว่างวันที่  9-11 มีนาคม 2563 ณ ต.กู่กาสิงห์ ต.สิงห์โคก อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

             และเข้าประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรประสบภัยน้ำท่วม  ณ หนองแก้วลา ต.กู่กาสิงห์, หนองทำเล ต.ดงครั่งใหญ่ อ.เกษตรวิสัย, หนองปลาขาว ต.นาแซง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด