นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงาน “กิจกรรมการสร้างแหล่งอาศัย และสร้างแหล่งอาหารธรรมชาติเพื่อเตรียมความพร้อมแหล่งน้ำสำหรับการปล่อยกุ้งก้ามกราม” อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ .. [2021-07-06 ] ร่วมเป็นเกียรติในการฝึกอบรม โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดร้.. [2020-12-22 ] ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรแฟร์ จังหวัดร้อยเอ็ด ณ  บริเวณสนามบิน.. [2020-12-22 ] ร่วมเปิดหอโหวด 101 รอบปฐมฤกษ์  ณ  บริเวณหน้าหอโหวด 101 สวนสมเด็จพระศร.. [2020-12-21 ] เข้าร่วมประชุม การจัดงานเกษตรแฟร์จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี2563 ณ ห้องปร.. [2020-12-17 ] ร่วมในพิธีเปิดงาน วันดินโลก 5 ธันวาคม 2563 (World Soli Day) ในหัวข้อ “.. [2020-12-16 ] ร่วมงาน คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ อำเภอเ.. [2020-12-15 ] เปิดรับสมัครเยาวชนเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “เยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์.. [2020-12-15 ] เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมอาชีพประมง ประจำปี.. [2020-12-14 ] เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมอาชีพประมง ประจำป.. [2020-12-14 ]
อ่านทั้งหมด 

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงาน “กิจกรรมการสร้างแหล่งอาศัย และสร้างแหล่งอาหารธรรมชาติเพื่อเตรียมความพร้อมแหล่งน้ำสำหรับการปล่อยกุ้งก้ามกราม” อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด  

 เผยเเพร่: 2020-12-14  |  อ่าน: 652 ครั้ง

 

6 มีนาคม 2563 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “กิจกรรมการสร้างแหล่งอาศัย และสร้างแหล่งอาหารธรรมชาติเพื่อเตรียมความพร้อมแหล่งน้ำสำหรับการปล่อยกุ้งก้ามกราม” ตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน ณ แหล่งน้ำหนองส่าง หมู่ที่ 5 อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด มีการจัดสร้างแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำ(กร่ำ) จำนวน 20 จุด สร้างคอกอาหารธรรมชาติจากท่อนฟาง จำนวน 10 คอก และปล่อยพ่อแม่พันธุ์หอยขม จำนวน 15,000 ตัว

  โดยมี นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง นายสายัน เอี่ยมรอด ผู้ตรวจราชการกรม    นายประจักษ์ เจริญรัตน์ ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด นายอำเภอเชียงขวัญ นางสาวนงนุช สุวรรณเพ็ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด จ่าเอกศักดา สมศรี หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมงจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับส่วนราชการ องค์การบริการส่วนท้องถิ่น  และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานกว่า 300 คน