จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 ณ วัดเจดีย์ชัยมงคล (วัดผาน้ำย้อย) ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ .. [2021-07-06 ] ร่วมเป็นเกียรติในการฝึกอบรม โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดร้.. [2020-12-22 ] ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรแฟร์ จังหวัดร้อยเอ็ด ณ  บริเวณสนามบิน.. [2020-12-22 ] ร่วมเปิดหอโหวด 101 รอบปฐมฤกษ์  ณ  บริเวณหน้าหอโหวด 101 สวนสมเด็จพระศร.. [2020-12-21 ] เข้าร่วมประชุม การจัดงานเกษตรแฟร์จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี2563 ณ ห้องปร.. [2020-12-17 ] ร่วมในพิธีเปิดงาน วันดินโลก 5 ธันวาคม 2563 (World Soli Day) ในหัวข้อ “.. [2020-12-16 ] ร่วมงาน คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ อำเภอเ.. [2020-12-15 ] เปิดรับสมัครเยาวชนเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “เยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์.. [2020-12-15 ] เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมอาชีพประมง ประจำปี.. [2020-12-14 ] เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมอาชีพประมง ประจำป.. [2020-12-14 ]
อ่านทั้งหมด 

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 ณ วัดเจดีย์ชัยมงคล (วัดผาน้ำย้อย) ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด  

 เผยเเพร่: 2020-12-14  |  อ่าน: 348 ครั้ง

 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันน้อมระลึกถึงวันมาฆบูชา อันเป็นการส่งเสริมเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ณ วัดเจดีย์ชัยมงคล (วัดผาน้ำย้อย) ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โดยมี นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส  นำพุทธศาสนิกชนบำเพ็ญกุศล พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและเอกชน เข้าร่วมพิธี และพระราชปริยัติวิมล เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานสงฆ์ในพิธีฝ่ายสงฆ์ ภายในงานมีการเดินขบวนธรรมยาตรา เพื่อประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ณ ลานพระมหาเจดีย์ชัยมงคลชั้น 1 กล่าวคำบูชาเนื่องในวันมาฆบูชา และกิจกรรมเวียนเทียนรอบพระมหาเจดีย์ชัยมงคล มีพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมกว่า 500 คน