สนับสนุนพันธุ์ปลาใน"โครงการทหารพันธุ์ดี"ศูนย์การเรียรู้ตามแนวพระราชดำริ ค่ายประเสริฐสงคราม  มทบ.27 จ.ร้อยเอ็ด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ .. [2021-07-06 ] ร่วมเป็นเกียรติในการฝึกอบรม โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดร้.. [2020-12-22 ] ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรแฟร์ จังหวัดร้อยเอ็ด ณ  บริเวณสนามบิน.. [2020-12-22 ] ร่วมเปิดหอโหวด 101 รอบปฐมฤกษ์  ณ  บริเวณหน้าหอโหวด 101 สวนสมเด็จพระศร.. [2020-12-21 ] เข้าร่วมประชุม การจัดงานเกษตรแฟร์จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี2563 ณ ห้องปร.. [2020-12-17 ] ร่วมในพิธีเปิดงาน วันดินโลก 5 ธันวาคม 2563 (World Soli Day) ในหัวข้อ “.. [2020-12-16 ] ร่วมงาน คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ อำเภอเ.. [2020-12-15 ] เปิดรับสมัครเยาวชนเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “เยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์.. [2020-12-15 ] เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมอาชีพประมง ประจำปี.. [2020-12-14 ] เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมอาชีพประมง ประจำป.. [2020-12-14 ]
อ่านทั้งหมด 

สนับสนุนพันธุ์ปลาใน"โครงการทหารพันธุ์ดี"ศูนย์การเรียรู้ตามแนวพระราชดำริ ค่ายประเสริฐสงคราม  มทบ.27 จ.ร้อยเอ็ด 

 เผยเเพร่: 2020-12-14  |  อ่าน: 429 ครั้ง

 

24 มกราคม 2562 นางสาวนงนุช สุวรรณเพ็ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด 

มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ส่งมอบพันธุ์ปลากินพืช เพื่อสนับสนุน“โครงการทหารพันธุ์ดี”ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ณ ค่ายประเสริฐสงคราม  มทบ.27 จ.ร้อยเอ็ด

และในวันที่ 28 มกราคม 2562 ได้มอบหมายให้ นายอติราช ไชยคำ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ     ร่วมต้อนรับคณะจากมูลนิธิชัยพัฒนา ติดตาม”โครงการทหารพันธุ์ดี”  ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ณ ค่ายประเสริฐสงคราม  มทบ.27 จ.ร้อยเอ็ด