ตรวจสอบการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำจากประเทศสิงคโปร์

ตรวจสอบการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำจากประเทศสิงคโปร์ 

 เผยเเพร่: 2020-05-27  |  อ่าน: 730 ครั้ง

 

วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 23.50 น.
เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) ได้ทำการเปิดตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำเป็น ปลาสวยงามน้ำจืด จากประเทศ สิงคโปร์ นำเข้าโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด รอมเม็ล อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต ตามแผนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำ 
บริเวณอาคารคลังสินค้าการบินไทย ผลการตรวจสอบ พบว่าถูกต้องตรงตามใบอนุญาตให้นำเข้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใดๆ