ตรวจสอบสินค้าส่งออกไปยังประเทศแอฟริกาใต้

ตรวจสอบสินค้าส่งออกไปยังประเทศแอฟริกาใต้ 

 เผยเเพร่: 2020-05-27  |  อ่าน: 732 ครั้ง

 

วันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 12.45 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ทำการเปิดตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำเป็นปลาสวยงามน้ำจืด ของบริษัท เอส แอนด์ พี อควาเรียม จำกัด จำนวน 4,858 ตัว มูลค่า 87,937.55 บาท ส่งออกไปประเทศแอฟริกาใต้(QR833) บริเวณอาคารตรวจสอบสินค้าส่งออก(CE) ผลการเปิดตรวจถูกต้องตามเอกสารใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร (ร.9) จึงได้ดำเนินการตรวจปล่อยสินค้าผ่านระบบ FSW ต่อไป