ตรวจสอบการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำจากประเทศเวียดนาม

ตรวจสอบการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำจากประเทศเวียดนาม 

 เผยเเพร่: 2020-05-27  |  อ่าน: 1,269 ครั้ง

 

วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น.
เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) ได้ทำการเปิดตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำเป็น ปูทะเลมีชีวิต จากประเทศ เวียดนาม(VN601) นำเข้าโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ เอส แอร์ เฟรท อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต ตามแผนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำ 
บริเวณอาคารตรวจสอบสินค้าขาเข้า(CI)ผลการตรวจสอบ พบว่าถูกต้องตรงตามใบอนุญาตให้นำเข้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใดๆ