ตรวจติดตามปลาคาร์พมีชีวิต จากประเทศญี่ป่น


[2022-05-03] เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำจระเข้ส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น.. [2022-04-18] เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำนำเข้ากุ้งก้ามกรามจากประเทศอิสราเอล.. [2022-04-11] เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำนำเข้ากุ้งมังกรจากประเทศศรีลังกา.. [2022-03-31] เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำส่งออกกระเป๋าหนังจระเข้ส่งออกไปยังสิงคโปร์.. [2022-03-27] เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำส่งออกไปประเทศอินเดีย.. [2022-03-24] คู่มือการใช้งานระบบแจ้งการส่งออกอาหารสัตว์น้ำ.. [2022-03-15] เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำกกุ้งมังกรนำเข้า.. [2022-03-14] เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำสวยงามส่งออกไปยังประเทศออสเตรเลีย.. [2022-03-02] อาจารย์คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(บางเขน) ได้เดินทางมาดูงานส่งออ.. [2022-03-02] เปิดตรวจสินค้ากระเพาะปลาส่งออกไปยังฮ่องกง.. อ่านทั้งหมด 

ตรวจติดตามปลาคาร์พมีชีวิต จากประเทศญี่ป่น