ตรวจสอบสินค้าส่งออกไปยังประเทศแอฟริกาใต้

ตรวจสอบสินค้าส่งออกไปยังประเทศแอฟริกาใต้ 

 เผยเเพร่: 2020-05-27  |  อ่าน: 777 ครั้ง

 

วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 12.40 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านดตรวจสัตว์น้ำเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) ได้ทำการเปิดตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำเป็นปลาสวยงามน้ำจืด ของ บ. เอส แอนด์ พี อควาเรียม จำกัด จำนวน 3,774 ตัว มูลค่า 82,769.10 บาท ที่จะส่งออกไปยังประเทศแอฟริกาใต้(QR833) บริเวณอาคารตรวจสอบสินค้าส่งออก(CE) ผลการเปิดตรวจถูกต้องตามเอกสารใบอนุญาตตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์CITES(สป. 5) และใบอนุญาตน้ำสัตว์หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร (แบบ ร.9) จึงได้ดำเนินการตรวจปล่อยผ่านระบบ FSW ต่อไป