ตรวจสอบสินค้าส่งออกไปยังประเทศอียิปต์

ตรวจสอบสินค้าส่งออกไปยังประเทศอียิปต์ 

 เผยเเพร่: 2020-05-27  |  อ่าน: 1,145 ครั้ง

 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2560 เวลา 18.20 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ทำการเปิดตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำเป็นปลาสวยงามน้ำจืด ของบริษัท ที อควอติก้า จำกัด จำนวน 15,028 ตัว มูลค่า 337,250 บาท ส่งออกไปประเทศอียิปต์ (MS961) บริเวณอาคารตรวจสอบสินค้าส่งออก(TG) ผลการเปิดตรวจถูกต้องตามเอกสารใบอนุญาตนำสัตรหรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร(ร.9) และใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ำส่งออก (Health certificat) จึงได้ดำเนินการตรวจปล่อยสินค้าผ่านระบบ FSW ต่อไป