เปิดตรวจสินค้านำเข้าจากประเทศจีน

เปิดตรวจสินค้านำเข้าจากประเทศจีน 

 เผยเเพร่: 2021-02-21  |  อ่าน: 508 ครั้ง

 

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563  เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจสินค้าจำนวน 1 กล่องนำเข้าจากประเทศจีนตรวจสอบบริเวณอาคารสินค้านำเข้า (ห้องประมงขาเข้าชั้น2)ผลการเปิดตรวจสินค้าพบว่าถูกต้องตรงตามใบอนุญาตและไม่พบสิ่งผิดกฎหมายอื่นใดจึงดำเนิน
การตรวจปล่อยตามตามเอกสารที่แนบมาเข้าระบบ FSW ต่อไป