ตรวจสอบสินค้าส่งออกไปยังประเทศเวียดนาม

ตรวจสอบสินค้าส่งออกไปยังประเทศเวียดนาม 

 เผยเเพร่: 2021-02-21  |  อ่าน: 270 ครั้ง

 

วันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 0.00 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการเปิดตรวจกุ้งกุลาดำมีชีวิตเพื่อทำพันธุ์ จำนวน 90 กล่อง ส่งออกไปประเทศเวียดนาม(RH/332) ตรวจสอบบริเวณอาคารส่งออก(CE) ผลการเปิดตรวจถูกต้องตามเอกสาร dof4 ร.9